Hjälp med GDPR - EUs dataskyddsförordning

Vi kan hjälpa er med bland annat:

  • Kartläggning av personuppgiftsbehandling (digitalt och manuellt)
  • Dokumentation och styrdokument (kartläggningsmallar, avtal, dataskyddspolicys, rapporter, manualer)
  • Tekniska lösningar (befintliga och framtida)
  • Datasäkerhet och säkerhetskopior
  • Dataskyddsombudstjänster (revisioner, rapporter, rådgivning)
  • Utbildning

Viktigt att komma ihåg är att det inte finns ett färdigt ”GDPR-paket” för något företag, förening eller organisation. Alla är unika och behandlar personuppgifter på olika sätt. Därför är det viktigt att man gör en intern kartläggning av register och behov förrän arbetet påbörjas.

Fyll i formuläret nedan

Vad behöver du hjälp med?

Kryssa för något av alternativen
Kartläggning av personuppgiftsbehandling (digitalt och manuellt)Dokumentation och styrdokument (kartläggningsmallar, avtal, dataskyddspolicys, rapporter, manualer)Tekniska lösningar (befintliga och framtida)Datasäkerhet och säkerhetskopiorDataskyddsombudstjänster (auditeringar, rapporter, rådgivning)Utbildning

Kontaktuppgifter

Ditt namn:

Företag / Förening:

E-postadress:

Telefonnummer:

Beskriv gärna utförligt vad du vill att vi ska hjälpa dig med och även mer information om din verksamhet, produkt, tjänst eller idé. Ju mer information desto bättre och enklare för oss att få en uppfattning om vad ni behöver.


Hur vill du bli kontaktad?
E-postTelefon

Behandling av personuppgifter (i enlighet med Dataskydd- och personuppgiftspolicy)
Jag ger samtycke till behandling av mina personuppgifter