Dataskydds- och personuppgiftspolicy

19.05.2018

Allmänt

Iconcept Oy Ab värnar om våra besökare och våra kunders säkerhet och integritet. Vår webbplats www.iconcept.fi är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Kryptering gör det svårt för obehöriga personer att se information som skickas mellan datorer.

Vi uppmanar dig att läsa igenom följande sekretessinformation då den bl.a. beskriver hur vi hanterar personuppgifter och kakor (cookies).
När du besöker vår webbplats och använder våra tjänster, accepterar du lagring av kakor och godkänner vår sekretesspolicy samt när du aktivt klickar i samtycke till hantering av personuppgifter vid ifyllande av vårt kontaktformulär, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Behandling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

När du skickar en kontaktförfrågan, söker lediga jobb, blir kund, anmäler dig för nyhetsbrev mm kan du du behöva lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress, IP-adress, telefonnummer, fo-nummer, e-postadress och faktureringsinformation. Om du lämnar dina personuppgifter till Iconcept Oy Ab samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.

Hävningsrätt och rätt till information om personuppgifter.
Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt medgivande att vi använder dina personuppgifter eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. När du är kund hos oss behöver vi dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal. Skicka ett e-postmeddelande till hello@iconcept.fi med info om de uppgifter du önskar att vi raderar eller ändrar. Om du lämnat dina personuppgifter till oss och önskar veta vilka uppgifter vi har kan du en gång per år begära ut dessa kostnadsfritt.

Iconcept Oy Ab kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till underleverantörer och samarbetspartners om det anses nödvändigt för att kunna uppfylla din begäran om efterfrågad tjänst. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras elektroniskt till servrar utanför såväl Finland som EES, för att användas, lagras eller behandlas där. Vi meddelar dig alltid i förhand om detta sker.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Här utöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Iconcept Oy Ab inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning). Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

Så använder Iconcept cookies (kakor)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att tillhandahålla våra tjänster. Cookies är små textfiler som placeras på Användarens enhet för att samla in standard logginformation från internet. Vissa av tjänsternas funktioner kräver användning av cookies. Vi använder cookies för att förbättra våra tjänsters funktionalitet och göra dem lättare att använda.

Användaren kan ställa in Användarens webbläsare till att inte acceptera cookies. Användaren kan också begränsa användningen av cookies eller ta bort cookies från webbläsaren. En begränsning av användningen av cookies kan däremot påverka våra tjänsters funktionalitet eftersom cookies är en del av hur våra tjänster fungerar.

Frågor gällande behandling av personuppgifter och dataskydd

Iconcept Oy Ab, (FO nummer: 2465493-0)
Kristinestadsvägen 196
64200 NÄRPES, FINLAND

Telefonnummer: +358 40 65 89 635
E-post: hello@iconcept.fi