Arkitek Oy Ab

Arkitek är en byggnadsbyrå specialiserad på byggnadsplanering, övervakning och byggande. Företaget finns i Vasa och vänder sig till kunder i hela Österbotten.

Deras mål är att underlätta byggandet för sina kunder genom att erbjuda enkla och hållbara lösningar. De strävar efter att skapa ett långsiktigt samarbete med sina kunder och ser stora fördelar för kunden när de är med hela vägen från skiss till färdig produkt.

Vårt uppdrag för Arkitek var:

  • Responsiv webbsida
  • Online portfolio med bildgalleri
  • Facebook & Instagram integrerat nyhetsflöde
  • Webbhotell, e-posttjänster

Bilder från projektet